Плиссе каталог №3

Шато 0225
Шато 1881
Шато 4454
Шато 5612
Ямайка 1852
Ямайка 2261
Ямайка 2406
Ямайка 2875
Ямайка 5612
Ясмин 1852
Ясмин 2259
Ясмин 2870
Челси 0225
Челси 1852
Челси 1881
Челси 1907
Челси 2407
Челси 2875
Челси 3465
Челси 4082
Шанхай 4091
Шанхай 5885
Шарм 0225
Шарм 1608
Шарм 2259
Шарм 2261
Шарм 2406
Шарм 4240
Шарм 5173
Шарм 5608
Тигрис перла 0225
Тигрис перла 1608
Тигрис перла 2261
Тигрис перла 2406
Тигрис перла 2746
Тигрис перла 2870
Тигрис перла 5885
Тревира силк0225
Тревира силк 1608
Тревира силк 2261
Тревира силк 3499
Тревира силк 4292
Тревира силк 5302
Тревира силк 5589
Тревира силк 5713
Троя 7013
Утро 0225
Чарли 1908
Сето 2259
Сето 4198
Сето 4264
Сето 7013
Сето 7120
Сето ретро 2261
Силкскрин 0225
Силкскрин 2406
Силкскрин алю 1608
Силкскрин ажур 2746
Силкскрин ажур 7005
Тенденс 1881
Тенденс 2406
Тенденс 2870
Тенденс 2871
Техно 1852
Тенденс 2406
Прима 0225
Тенденс 1608
Тенденс 2259
Тенденс 2261
Тенденс 3209
Тенденс 4077
Тенденс 5173
Тенденс лен 0225
Тенденс лен 1608
Тенденс лен 2406
Тенденс лен 3209
Тенденс лен 4803
Тенденс лен 5102
Тенденс лен 5586
Примавера 4096
Сантана 0225
Сантана 1852
Сантана 1852
Сантана 2261
Сантана 2406
Опера 0225
Опера 1852
Опера 2259
Опера 2406
Опера 2870
Опера 3465
Опера 3499
Опера 4075
Опера 4096
Опера 5173
Опера 5302
Опера 5853
Пальма 4454
Прато 2261
Прато 2406
Прато 2748
Престиж ДО
Престиж ДО 3209
Престиж ДО 3499
Престиж ДО 5302
Оксфорд 0225
Оксфорд 2261
Омбра 3499
Омбра 4096
Опал 0225
Опал 1608
Опал 1652
Опал 2259
Опал 2261
Опал 2406
Опал 3465
Опал 3499
Опал 4240
Опал 5252
Опал 5850
Ноктюрн БО 0225
Ноктюрн БО 1608
Ноктюрн БО 1881
Ноктюрн БО 2259
Ноктюрн БО 2406
Ноктюрн БО 2549
Ноктюрн БО 2552
Ноктюрн БО 2746
Ноктюрн БО 2870
Ноктюрн БО 3210
Ноктюрн БО 3466
Ноктюрн БО 4096
Ноктюрн БО 4292
Ноктюрн БО 4523
Ноктюрн БО 4858
Ноктюрн БО 5302
Ноктюрн БО 5586